คานสำเร็จรูปเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกไม่มีสถานที่ก่อสร้างใดจะสมบูรณ์ได้หากขาดซีเมนต์ มวลรวมและเครื่องผสมคอนกรีตที่ประกอบเข้าด้วยกันทุกสิ่งตั้งแต่อาคารที่สูงที่สุดในโลกไปจนถึงเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด และสะพานที่ยาวที่สุดบางแห่งใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักคานสำเร็จรูปยังเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดคานสำเร็จรูปอนุเสาวรีย์ของโลกยุคโบราณจะไม่มีวันคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หากปราศจากรูปธรรมคานสำเร็จรูป

คานสำเร็จรูปผสมให้เข้ากันคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้าง

ที่เก่ามากคานสำเร็จรูปรูปแบบแรกปรากฏในบันทึกจากอียิปต์โบราณแม้ว่าชาวโรมันจะใช้มันมากที่สุด อาคารและอนุสาวรีย์หลายแห่งในจักรวรรดิโรมันทำด้วยคอนกรีตคานสำเร็จรูปถนนของพวกเขาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุอื่นอย่างง่ายที่สุดคอนกรีตคือส่วนผสมของซีเมนต์คานสำเร็จรูปและมวลรวมคานสำเร็จรูปและหินบดที่คุณใส่ในเครื่องผสมคอนกรีตเพื่อการผสมที่สม่ำเสมอคานสำเร็จรูปเป็นข้อกำหนดของโครงการที่กำหนดปริมาณที่ใช้ในการผสมคอนกรีตขั้นสุดท้ายหากส่วนผสมถูกต้องคานสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเป็นวัสดุที่มีกำลังรับแรงอัดสูง

คานสำเร็จรูปแนวคิดทั่วไปคือการได้รับน้ำและซีเมนต์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อผสมน้ำและคอนกรีตมากเกินไปจะประสบกับการตกต่ำในระดับสูงคานสำเร็จรูปน้อยเกินไปและความสามารถในการใช้การของคอนกรีตทนทุกข์ทรมาน การใช้มวลรวมที่มีการไล่ระดับที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดส่วนผสมที่รุนแรงมากซึ่งมีการตกต่ำที่ต่ำมากซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมลงในส่วนผสมคานสำเร็จรูปเครื่องมือที่เหมาะกับงานเครื่องผสมคอนกรีตบางครั้งเรียกว่าเครื่องผสมปูนซีเมนต์มีหลายรูปแบบและขนาดคานสำเร็จรูป

การเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั้นไม่สำคัญคานสำเร็จรูป

เท่ากับสิ่งที่คุณชอบหรือสิ่งที่ถูกที่สุดในการซื้อหรือเช่า แต่สิ่งที่คุณต้องการและพื้นที่ว่างในไซต์นั้นไม่สำคัญบทบาทของเครื่องผสมคอนกรีตคือเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมของคอนกรีตสม่ำเสมอในเวลาที่สั้นที่สุดคานสำเร็จรูปเครื่องผสมที่หน้างานช่วยให้ทำงานกับวัสดุได้ในขณะที่ยังสดอยู่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ความสามารถในการใช้การของคอนกรีตดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็นสำหรับคอนกรีตสำเร็จรูปหรือคอนกรีตอัดแรงคานสำเร็จรูป ราคา

คานสำเร็จรูปในขณะเดียวกันก็มีเครื่องผสมปูนซีเมนต์แบบพกพาซึ่งมีคุณสมบัติที่มักพบในระบบโรงงานแบบติดตั้งกับที่ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกลหรือสำหรับใช้ในโรงงานขนาดเล็กที่มีการเติมไซโล มีเครื่องผสมปูนแบบพกพาที่สามารถผสมคอนกรีตสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการได้เครื่องผสมคอนกรีตแบบพกพาเพลาคู่สำหรับงานหนักยังมีความสามารถในการผสมในปริมาณมากเช่นเดียวกับการจัดการหางแร่ คุณไม่เพียงแต่มีเครื่องผสมที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าวัสดุผ่านการอีกด้วยคานสำเร็จรูป