พุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แพร่หลายไปทั่วโลกโดยซึมซับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่มาถึง ซึ่งส่งผลให้มีการแสดงออกทางพระพุทธศาสนามากมาย เส้นใยแต่ละเส้น ไม่ว่าธรรมชาติและพระพุทธเจ้าการปฏิบัติจะแตกต่างกันอย่างไร ล้วนเน้นย้ำถึงความไม่คงอยู่ของชีวิตมนุษย์ การแพร่กระจายของพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกหมายความว่าขณะนี้มีผู้ปฏิบัติกว่าสามร้อยล้านคนทั่วโลกและโดยทั่วไปถือว่าเป็นศาสนาของโลก อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของศาสนานั้น

มักถูกตรวจสอบโดยปัญญาชนในโลกตะวันตก พระพุทธเจ้าในการสำรวจว่าแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาสามารถนับเป็นศาสนาได้หรือไม่ เราต้องยอมรับว่าปัญหาหลักเกิดขึ้นเมื่อมองหาคำจำกัดความของศาสนาคืออะไร ทั้ง คำจำกัดความได้พิสูจน์แล้วว่าแคบเกินไป พระพุทธเจ้ายกเว้นระบบความเชื่อหลายอย่างที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นศาสนา หรือกว้างเกินไป

ศาสนาของชาวเอเชียนั้นมีไว้สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตน

ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างใด ๆ สามารถนับได้ เมื่อใช้คำจำกัดความของศาสนาต่างๆ กับพระพุทธศาสนา เราได้คำตอบที่ขัดแย้งกันมาก บางอย่างที่บอกว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงปรัชญาหรือคำสอน พระพุทธเจ้าในขณะที่บางศาสนาจะพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเป็นศาสนาในทางปฏิบัติในการพิจารณาว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาหรือไม่ เราต้องสังเกตด้วยว่า เราในฐานะชาวตะวันตกจะมีมุมมองและแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาตะวันออก เราต้องถามคำถามว่า เป็นไปได้ไหมที่ชาวตะวันตกจะเข้าใจชีวิตทางศาสนาของเอเชีย สิ่งที่เรามองว่าเป็นศาสนา

และศาสนาของชาวเอเชียนั้นมีไว้สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตนเป็นพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แนวความคิดและแนวความคิดของเราแตกต่างกันอย่างมากจนบางทีผู้ที่สังเกตพุทธศาสนาจากมุมมองของตะวันตกอาจไม่เคยเข้าใจศาสนาของกลุ่มอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่พยายามที่จะให้คำจำกัดความของศาสนาการปฏิบัติเหล่านี้จะต้องอธิบายในลักษณะที่ไม่กีดกันศาสนาหนึ่งจากคำจำกัดความ ต้องมีสิ่งหนึ่งที่มาจากทุกศาสนา

มนุษยชาติอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาตนเองและบรรลุการปลดปล่อยแทนที่จะกังวล

ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมกัน สำหรับหลายๆ คน พระพุทธเจ้าปัจจัยร่วมคือพระเจ้า อย่างไรก็ตาม หากเราสรุปว่าพระเจ้าเป็นจุดสนใจของทุกศาสนา เนื้อหาส่วนใหญ่ที่พบในเอเชียจะต้องถูกกีดกันออกไปเพราะไม่มีพระเจ้าอยู่ที่นี่ และบางครั้งก็ไม่มีแม้แต่พระเจ้า จากมุมมองที่ว่าศาสนามีความเชื่อในพระเจ้า ศาสนาพุทธจะไม่ได้รับชื่อศาสนา บุคคลภายนอกตามประเพณีของชาวพุทธหลายคนอาจอ้างว่าพระพุทธเจ้ามีความเป็นพระเจ้าอยู่บ้างและได้รับการยกฐานะให้เป็นพระเจ้า แต่พระพุทธเจ้าเอง

ปฏิเสธที่จะถูกมองว่าเป็นพระเจ้า หนังสือ พระพุทธเจ้ามนุษยชาติอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาตนเองและบรรลุการปลดปล่อยแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับคำถามสุดท้าย ชาวพุทธจะโต้แย้งว่าความรู้เรื่องพระเจ้าหรือชีวิตหลังความตายไม่สำคัญเท่ากับไม่ช่วยอะไรในการแสวงหาพระนิพพานถ้าศาสนาพุทธไม่นับเป็นศาสนา พระพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรพุทธศาสนาสามารถถูกมองว่าเป็นวิถีชีวิต ปรัชญา จิตวิทยา วิธีคิดที่เราสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตและชีวิตปัจจุบันของเรา