หนึ่งในการใช้งานไบโอเมตริกซ์ที่แพร่หลายที่สุดคือการเครื่องสแกนนิ้วมือปัจจุบันมีการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือในตัวหรือองค์กรที่มีความปลอดภัยสูงที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือเพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัย เครื่องสแกนนิ้วมือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนและจดจำได้ อุปกรณ์มีฟังก์ชั่นพื้นฐานสองประการประการแรกคือการจับภาพพิมพ์ลายนิ้วมือจากนั้นตรวจสอบว่าภาพตรงกับภาพที่สแกนไว้ล่วงหน้า

หรือไม่ เครื่องสแกนนิ้วมือทั่วไปประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่สแกนลายนิ้วมือและโปรเซสเซอร์ที่เก็บภาพลายนิ้วมือและเปรียบเทียบกับภาพที่สแกนไว้ล่วงหน้าในฐานข้อมูล เทคนิคที่แพร่หลายในอุปกรณ์การสแกนใช้เซ็นเซอร์ออปติคัลหรือเซ็นเซอร์แบบ capacitive เพื่อจับภาพลายนิ้วมือหนึ่งในการนำระบบไบโอเมตริกมาใช้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

ด้วยการใช้งานที่กว้างขวางเช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ การล็อคประตู

ในปัจจุบันคือการล็อกประตูด้วยลายนิ้วมือเนื่องจากช่วยลดความไม่สะดวกในการพกกุญแจหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือจดจำรหัสผ่าน เซ็นเซอร์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีการสัมผัสกับมนุษย์ตลอดเวลาและมีแนวโน้มที่จะสะสมฝุ่นสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ บนอุปกรณ์สแกนเครื่องสแกนนิ้วมือ ด้วยการใช้งานที่กว้างขวางเช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ การล็อคประตูด้วยลายนิ้วมืออาจได้รับความเสียหาย การใช้ตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเพื่อเช็ดอุปกรณ์อาจเป็นอันตรายต่อ

พื้นผิวที่บอบบางของเซ็นเซอร์ ความไวในการจับภาพของเซ็นเซอร์เครื่องสแกนนิ้วมืออาจลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการจดจำลายนิ้วมือ ในการทำความสะอาดพื้นผิวการสแกนให้ใช้สก็อตเทปแล้วลอกออกเบา ๆ ควรขจัดคราบสกปรกหรือฝุ่นออกจากพื้นผิวเซ็นเซอร์ เครื่องสแกนนิ้วมือหากสแกนเนอร์มีสีคล้ำหรือขุ่นมากเนื่องจากการใช้งานหนักให้ใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุยหรือสำลีชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียอ่อน ๆ ถูเบา ๆ ให้ทั่วพื้นผิวของสแกนเนอร์และซับให้พื้นผิวแห้ง

เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะองค์กรที่ปฏิบัติตาม

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดพื้นผิวเซ็นเซอร์และอย่าเทหรือฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงบนเซ็นเซอร์โดยตรง ขอแนะนำว่าควรทำความสะอาดมือก่อนใช้สแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือควรใช้มาตรการไม่ให้เล็บและวัตถุมีคมหรือหยาบสัมผัสกับพื้นผิวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เครื่องสแกนนิ้วมือโดยเฉพาะองค์กรที่ปฏิบัติตามมาตรการระดับสูงในการรักษาข้อมูลของตนให้เป็นความลับและป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายและในขณะเดียวกัน

ก็เพิ่มระดับความปลอดภัยภายในบ้านและความสะดวกสบายให้กับคนทั่วไป การบำรุงรักษาระบบไบโอเมตริกซ์อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและคงไว้ซึ่งเครื่องสแกนนิ้วมือเข้างานความสามารถในการทำงานไบโอเมตริกเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการพัฒนาและใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเทคโนโลยีไบโอเมตริกที่ไม่ล่วงล้ำเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือการจดจำม่านตาลายเซ็นใบหน้าการเข้าร่วมด้วยลายนิ้วมือและระบบระบุตัวตนทางชีวภาพอื่น ๆ  เพิ่มเติม https://www.siamfingerscan.com/page/product_content?type_id=13&index=product