ธนาคารให้เงินด่วนเงินแก่ประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นซื้อหรือสร้างบ้านเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นทีวีระบบดนตรีเป็นต้นธนาคารยังให้เงินทุนแก่ธุรกิจทั้งการผลิตและบริการ นอกจากนี้พวกเขายังขยายเงินด่วนส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของประชาชน บริการนี้ที่จัดทำโดยธนาคาร ได้แก่ การจัดหาเงินด่วนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการให้กู้ยืมนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงหลายประการ การผิดนัดชำระเงินกู้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุรวมถึงเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้กู้เช่นกรณีน้ำท่วมหรือสึนามิที่อาจทำลายทรัพย์สินของผู้กู้นอกเหนือจากการทำให้เขา

ความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดต่อธนาคารเงินด่วน

สินเชื่อกู้ง่าย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  • ในกระบวนการให้กู้ยืมคือความเสี่ยงจากการที่ผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ไม่มีผู้กู้ของธนาคารใดชำระคืนเงินกู้ที่พวกเขาได้รับ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของอุตสาหกรรมการธนาคาร
  • ความล้มเหลวของธนาคารในอเมริกาและที่อื่น ๆ ในปัจจุบันเป็นส่วนที่ดีเนื่องจากความผิดพลาดของผู้กู้ในขณะที่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้กู้ทุกคนจะชำระคืนเงินด่วนที่เขาได้รับจากธนาคารในชีวิตจริงสิ่งนี้
  • จะไม่เกิดขึ้นหลายครั้งที่ผู้กู้ทั้งบุคคลและสถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระหนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของธนาคารผู้ให้กู้ยืม

ในกรณีนี้ธนาคารมักจะมีบรรทัดฐานและขั้นตอนที่พวกเขาปฏิบัติตามก่อนที่จะแบ่งเงินให้กับผู้กู้ ธนาคารตรวจสอบและประเมินข้อเสนอสินเชื่อเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเป็นไปได้ของพวกเขาทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินก่อนที่จะตัดสินใจให้เงินกู้ เงินด่วนแต่ละรายการจะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อเสนอจากนั้นจึงตัดสินใจให้เงินกู้เท่านั้น การได้รับความปลอดภัยในการเงินด่วนถือเป็นมาตรการป้องกันอย่างหนึ่งที่ธนาคารใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนในบรรดาข้อควรระวังต่างๆที่ธนาคารปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน

เงินด่วนคำจำกัดความของการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเงินด่วนที่ธนาคารยื่นให้กับผู้กู้หมายถึงสินทรัพย์ประเภทหรือรายละเอียดใด ๆ ที่มีคุณสมบัติบางประการมูลค่าทางการเงินที่ธนาคารสามารถครอบครองได้ใน เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้และนำไปใช้ในการชำระคืนเงินด่วนหลังจากขยายวงเงินกู้ให้กับผู้กู้แล้วธนาคารต้องการให้แน่ใจว่าเงินกู้จะได้รับการชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย นั่นคือธนาคารต้องการประกันเงินด่วน ซึ่งทำได้โดยการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ประเภทของค่าธรรมเนียมที่สร้างขึ้นอยู่กับลักษณะของเงินกู้และความปลอดภัย

โดยทั่วไปมีหลักทรัพย์สองประเภทสำหรับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักประกันหลักและหลักประกัน ความปลอดภัยหลักหมายถึงสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากการเงินของธนาคาร ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ธนาคารให้เงินสนับสนุนการซื้อบ้านบ้านถือเป็นหลักประกันหลัก ในทำนองเดียวกันรถที่ซื้อด้วยความช่วยเหลือของเงินกู้ธนาคารเป็นหลักประกันหลักสำหรับเงินกู้นั้น ธนาคารเรียกเก็บเงินจากหลักประกันหลักนี้เพื่อประกันเงินด่วน การเรียกเก็บเงินนี้ทำให้ธนาคารมีอำนาจตามกฎหมายในการกำจัดสินทรัพย์และนำเงินที่ได้จากนั้นไปใช้กับจำนวนเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ