สายดับเพลิงช่วยปกป้องผู้คนและธุรกิจในช่วงเกิดไฟไหม้ จะช่วยให้คนปลอดภัยทุกที่ที่พวกเขาอาศัยและทำงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญมาก มีการตรวจสอบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสและรายปีเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์และดูแลด้านอื่น ๆ ของการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัย

บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบสายดับเพลิงหรือตัวแทนของผู้ติดตั้งหรือแม้กระทั่งโดยองค์กรที่ให้บริการ อุปกรณ์รวมถึงระบบตรวจจับและเตือนภัย ระบบไฟฉุกเฉินและหนีไฟ; ระบบดับเพลิง กลไกการปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ สายดับเพลิงแบบพกพา ระบบแก๊สโฟมและดับเพลิง ระบบควบคุมควันรวมทั้งระบบที่ใช้ความแตกต่างของความดัน ยกอพยพคนพิการ  ดับเพลิง; ท่อม้วน ไฟเพลิง ประตูไฟและสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

แผนการบำรุงรักษาสายดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย

แผนบริการมาตรฐานให้บริการบำรุงรักษาสายดับเพลิงและโทรออกตลอด 24 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอ แผน Standard Plus นอกเหนือจากการให้บริการในแผนมาตรฐานประกอบด้วยบริการเริ่มต้นของอุปกรณ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัยใหม่การกำจัดและการเรียกเก็บเงินจากส่วนรองและการเติมเงิน แผนครอบคลุมครอบคลุมวิศวกรค่าเข้าร่วมประชุมและบริการของแผน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่สายดับเพลิงราคาได้รับความเสียหายจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักทั้งหมดเป็นไปตามแผนทั้งหมด

มีบริการพื้นฐานสำหรับการบำรุงรักษาสายดับเพลิงทุกปี

มีการตรวจสอบคลิปความปลอดภัยและอุปกรณ์แสดงผลเพื่อดูว่ามีการใช้เครื่องดับเพลิงหรือไม่ เครื่องตรวจวัดความดันสำหรับสายดับเพลิงที่จัดเก็บไว้จะถูกตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าความดันอยู่ในช่วงปกติหรือไม่ ร่างกายของอุปกรณ์ดับเพลิงตรวจสอบการกัดกร่อนรอยบุบหรือความเสียหาย ตรวจสอบสายยางแตรและหัวฉีด สายดับเพลิงถูกชั่งน้ำหนักสำหรับการสูญเสียเนื้อหา คำแนะนำในการใช้งานจะได้รับการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน ตรวจสอบตลับแก๊สในเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม

บริการสายดับเพลิงแบบขยายรวมถึงบริการพื้นฐานและการทดสอบการปลดปล่อย อุปกรณ์ดับเพลิงถูกปล่อยออกภายใต้สภาวะควบคุมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ร่างกายภายในของมันถูกตรวจสอบเพื่อความเสียหายของการกัดกร่อนหรือซับ ถ้าอยู่ในสภาพดีก็จะเติมเติมและกลับไปให้บริการ บริการเสริมจะทำครั้งเดียวในห้าปีสำหรับเครื่องดับเพลิงน้ำโฟมและผงและหนึ่งครั้งในสิบปีสำหรับเครื่องดับเพลิงผงแป้งหลัก ช่วงเวลาซ่อมบำรุงสายดับเพลิง  เป็นเวลา 10 ปี ควรเก็บบันทึกการบํารุงรักษาของบริการนี้ไว้ในอุปกรณ์ดับเพลิง