เช้าตรู่สูดอากาศยามเช้าที่สดชื่นและใสสะอาด เก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือก เขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียดบ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขา เอเวอเรสต์ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนไม่อาจจะกะพริบตาได้

“เทือกเขานากาก๊อต” อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร จากทิศตะวันออกของหุบเขานี้ จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวน ยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่สุดในโลก ได้แก่ ภูเขาเอเวอเรสต์ (Everest) โลดเส (Lhotse) โชยู (Cho Yu) มาลาคู (Makala) และมานาสรู (Mamaslu)

เทือกเขานากาก๊อต (Nagarkot) จุดชมวิวหิมาลัยที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่ง ตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร

ในวันที่อากาศดีจะได้เห็นภาพ “ยอดเขาเอเวอเรสต์” ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างชัดเจน จากที่พักที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาหันหน้าเข้าสู่แนวเทือกเขาหิมาลัย ท่ามกลางภาพแห่งความทรงจำในยามพระอาทิตย์อัสดงลับขอบฟ้าที่เทือกเขาหิมาลัย เมืองปาทัน ที่ตั้งของพระราชวังเมืองปาทัน นครแห่งหุบเขามรดกโลก เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์

จัตุรัสดูร์บาร์ อยู่ใจกลางเมืองเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและ เมืองภักตาปูร์ (Bhaktapur) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522 นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดย พระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต เป็นพระราชวังโบราณในสมัยศตวรรษที่ 16-18