เนปาลเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายและโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์และชีววิทยา กล่าวคือ เนปาลมีพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลก คือยอดเขา Everest นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปทุกระยะ 150 กิโลเมตร ทำให้เนปาลมีระบบนิเวศที่สวยงาม ตั้งแต่เทือกเขา ป่าเมืองร้อน สัตว์ป่า แม่น้ำเชี่ยวกราก และหุบเขา นอกจากนี้ เนปาลเป็นประเทศที่รวมผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ และหลายชนเผ่า จึงทำให้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งล้วนเป็นวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลที่มีสีสัน

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ในเนปาล
– Kathmandu Valley – เป็นสถานที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามของเนปาลเอาไว้มากมาย เนื่องจาก Kathmandu Valleyเป็นแหล่งวัฒนธรรม Newari ในอดีตชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้และได้สร้างอารยธรรมที่สำคัญขึ้น ใน 3 เมือง ได้แก่ Kathmandu, Patan และ Bhaktapur ซึ่งศิลปะของชาวเนวาร์ที่ได้สร้างไว้ ได้แก่ วัดและปราสาทอันงดงามประณีต รูปแกะสลักอันละเอียดอ่อนบนหินและโลหะ ไม้และเสาแกะสลัก โบสถ์ที่แกะสลักและจารึกไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมชาวพุทธ และชุมชนธิเบตที่ได้อพยพเข้ามาในเนปาล
– สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน Kathmandu คือ ธาเมล Thamel ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักเพื่อวางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่อในเนปาล จึงทำให้ธาเมลเต็มไปด้วยบริษัททัวร์ โรงแรมที่พักตั้งแต่ราคาถูกจนถึงระดับ 5 ดาว ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ร้านอุปกรณ์สำหรับการเดินป่า เดินเขา ร้านหนังสือ และร้านอินเตอร์เน็ต
– Kathmandu Valley ยังมีเมืองตากอากาศที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน และชมวิวอีกหลายแห่ง ซึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ นาการ์กอต Nagarkot เมืองเล็กๆ บนเขาที่เงียบสงบ จากที่นี่สามารถชมความงามของยอดเขาที่สำคัญต่างๆ ต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว และในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะสามารถมองเห็นยอดเขา Everest ได้อย่างชัดเจน ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
– เมืองดูลิเคล Dhulikhel เป็นมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใน Kathmandu Valley เป็นเมืองของชาวเนวารีที่มีบรรยากาศแบบดั้งเดิม มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณไปสู่ธิเบต เนื่องจากอดีตอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ ทำให้เห็นความสวยงามในอาคารบ้านเรือน งานไม้แกะสลัก ทั้งตามถนนหนทางและในวัด เมืองนี้มีอากาศดีทุกฤดูทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน
– Pokhara Valley โพคาราเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา Annapurna จึงเป็นจุดชมวิวเพื่อชมความสวยงามของเทิอกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด จากที่นี่ ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของยอดเขา Dhaulagiri, Manaslu, Machhapuchhre, Annapura Range เมือง Pokhara เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในทุกรูปแบบ ทั้ง Sight-seeing หรือการท่องเที่ยวแนวผจญภัย ไม่ว่าจะเป็น เมร็คกิ้ง ล่องแพ Paragliding เหนือยอดเขาหิมาลัย ที่ Pokhara ยังมีทะเลสาบ Phewa ซึ่งน้ำจืดขนาดใหญ่และมีความสวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือเพื่อชมภาพสะท้อนบนทะเลสาบของเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขา Macchapuchhre