เนปาล เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมเทือกเขาหิมะและยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 8 ยอด จากจำนวน 14 ยอด รวมทั้งยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก ไปจนถึงป่าดงดิบทางตอนใต้ เช่น ที่เมืองจิตวัน ที่นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการเที่ยวป่า และดูสัตว์ป่าที่หาได้ยาก นอกจากนี้อารยธรรมหลายพันปีของอาณาจักรฮินดู ก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ตามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทางตอนใต้ของเนปาลใกล้กับชายแดนอินเดียยังมีเมืองลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแต่ละปีจะมีชาวพุทธจากทั่วโลกหลั่งไหลไปจาริกแสวงบุญที่นี่เป็นจำนวนมาก

แม้ว่าเนปาลจะมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ พลังน้ำจากเทือกเขาหิมาลัย แร่ธาตุ และมีประชากรมากพอสมควร แต่ขาดแคลนเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่จะสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น เนปาลยังต้องพึ่งพาทางออกในการขนส่งสินค้าผ่านประเทศอินเดีย ซึ่งมีอุปสรรคปัญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ การคดโกง รวมทั้งการลักลอบขนสินค้าโดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและรายได้ตามปกติ

รัฐบาลเนปาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ปัญหาด้าน infrastructure และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แต่ก็ยังติดขัดเรื่องเงินทุนและระบบราชการซึ่งค่อนข้างไม่โปร่งใส มีการฉ้อฉลทุจริต รวมทั้งเศรษฐกิจ ธุรกิจที่สำคัญอยู่ในความควบคุมของชนชั้นสูงกลุ่มเล็กซึ่งต่อมาทำให้เกิดปัญหาการก่อการร้ายกลุ่มนิยมเหมา ที่โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนที่ยากจนตามชนบทและแม้กระทั่งในกรุงกาฐมาณฑุเข้าใจว่า การล้มระบอบกษัตริย์และจัดตั้งพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์เผด็จการจะสามารถทำให้เนปาลเจริญก้าวหน้าและมีความเสมอภาคเป็นประชาธิปไตยมากกว่าปัจจุบัน

วัฒนธรรมของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธในเนปาลมีให้เห็นอย่างเด่นชัด มีการผสมผสานอย่างลงตัว ตามท้องถนนสามารถพบเห็นวัดของศาสนาฮินดูและเจดีย์ทรงทิเบต ซึ่งยากจะพบได้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเนปาลเพื่อปีนเขา สนุกกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือเดินป่า อย่างไรก็ดีป่าแถบที่ราบซึ่งติดกับอินเดียเป็นผืนป่าก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสชีวิตของสัตว์ป่าได้ที่อุทยานแห่งชาติจิตวัน เมืองศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวอย่างโพคารา ธาราน บาซาร์รวมถึงธาเมลในกาฐมาณฑุมีบริการที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริการนักท่องเที่ยว

เนปาลอาจจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาในสายตาของนานาชาติ หากแต่ดินแดนแห่งนี้พรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันนี้เนปาลไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเท่านั้น ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวระดับกลางก็เริ่มให้ความสนใจในดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้มากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้โรงแรมจึงเพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น