เนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ประเทศเนปาลเอง เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง 70 ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งประกอบไปด้วย เนปาล บังคลาเทศ ภูฎาน เนปาล มัลดีส์ ปากีสถาน และศรีลังกา

เนปาล เป็นประเทศที่น่าสนใจทั้งธรรมชาติและ วัฒนธรรมที่เก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ มีเทือกเขาหิมะที่สวยงาม และยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วย คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ และยังมีเมืองลุมพินี ที่เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย ดึงดูดให้ชาวพุทธทั่วโลกมาเยือน

ไฮไลท์แนะนำที่ต้องไปเที่ยวเนปาล  คือ
– กรุงกาฐมาณฑุ โบราณสถานทางศาสนาฮินดู และพระราชวังโบราณ เช่น Hanuman Dhoka, Kumari Chowk หรือ Kumari Bahal (House of the Living Goddess) สวายัมภูนาถ หรือ Monkey Temple และวัด Pashupatinath ซึ่งเป็นสถานที่เผาศพของชาวฮินดู เป็นต้น เขตรอบเมืองกาฐมาณฑุ Durbar Square (ลานพระราชวัง) ของเมือง Patan และเมือง Bhaktapur ซึ่งมีความวิจิตรอลังการของศิลปะ และสถาปัตยกรรมของวัฒนธรรมเน วารี
–  เมือง Dhulikhel, Nagarkot เป็นสถานที่ชมเทือกเขาหิมาลัย
–  เมืองโพคารา เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ มีทะเลสาบ และยอดเขาสวยงามที่ชื่อ Machapuchare
–  เมืองลุมพินี เป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีวัดไทยลุมพินีตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวันที่ตอนใต้ของเนปาล
–  เมืองจานักปูร์ ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของเนปาล เป็นเมืองในหนังสือพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง”พระมหาชนก” มีความสำคัญทางศาสนาฮินดูและมี ศิลปกรรมดั้งเดิม คือ Mithila Art เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในหนังสือรามเกียรติ์ ประวัติของพระราม พระลักษณ์ นางสีดาและหนุมาน อยู่ที่เมืองนี้