เนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล หรือ land locked มีอาณาเขตประมาณ 147,181 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาลำเนาไฟร มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มาก รายได้หลักของประเทศจีงมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ชาวเนปาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูถึงร้อยละ 86 ศาสนาพุทธร้อยละ 8 อิสลามร้อยละ 3 ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาเนปาลี ไมถีร์ โภชปุรี ฯลฯ เวลาช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง ใช้เงินสกุลรูปีเนปาล ซึ่งถูกกว่าของอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 75 บาทไทย แลกได้ 160 รูปีเนปาล โดยประมาณ) มีประชากรทั้งประเทศประมาณ 22 ล้านคน มีเมืองหลวงที่สวยงามนามว่า กาฐมาณฑุ

โพคารา (Pokhara) (Pokhara) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมรองจากมหานคร กาฐมานฑุ (Kathmandu) ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ เนปาล (Nepal) ไปทางตะวันตกห่างจาก กาฐมาณฑุ ราว 200 กิโลเมตร เมือง โพคารา โอบล้อมด้วยเทือกเขาอันนะปูรณะ (Annapurna Valley) และทะเลสาปเฟวา โพคารา (Pokhara) เมืองที่มีจุดชมความงามอลังการของเทือกเขา หิมาลัย ที่ใกล้ที่สุด (เพียง 30 กม.) สามารถมองเห็นยอดเขามัจฉาปูชเร (Machhapuchhre) หรือยอดเขาหางปลาหนึ่งในไฮไลท์ 8 ยอดเขาแห่งอันนะปูรณะที่นักเดินทางมายัง เนปาล (Nepal) ต้องไปยลโฉม

หุบเขา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley)

เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 827 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร

ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพมีทั้งทะเลสาบพีวาและยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูงเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) เป็นฉากหลังของหุบเขาแห่งนี้ ก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีมนต์ขลัง หุบเขาที่อยู่รายล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้านของหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่ขนัดแน่น มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในฝันของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย โดยเฉพาะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งก็คือเอเวอร์เรสต์นั่นเอง

เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร โดยสามารถไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์จากกาฐมาณฑุและเมืองไภราพ (Bhairawa) ทั้งยังเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดียอีกด้วย โปขระเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเธาละคีรี (Dhaulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัจฉาปูชเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด